Cây phát tài

Tên thường gọi: Cây phát tài

Tên gọi khác: Cây thiết mộc lan, Cây phất dụ thơm

Tên khoa học: Dracaena fragrans

Họ: Dracaenaceae (Huyết dụ)

Phân bố ở Việt Nam: trên toàn quốc

Nguồn gốc: Tây Phi

Send message via your Messenger App