Cây kim ngân

Tên thường gọi: Cây Kim Ngân.

Tên gọi khác: Cây kim ngân, cây bím tóc, cây thắt bím.

Tên khoa học: Pachia aquatica.

Họ: Malvaceae (Cẩm quỳ)

Chiều cao cây: 20 – 30 cm (Tính cả chiều cao chậu)- đối với cây để bàn

1 – 2m – đối với cây đặt ngoài sảnh, hành lang

Nguồn gốc xuất xứ: Mexico, Brazill Nam Mỹ và đầm lầy Trung Mỹ.

Send message via your Messenger App