Flip book element

Hoa triệu chuông

Tên thường gọi: Hoa triệu chuông

Tên gọi khác: Chậu treo hoa chuông, chậu treo hoa triệu chuông

Tên tiếng Anh: Million Bells

Tên khoa học: Calibrachoa parviflora

Họ thực vật: Solanaceae (họ Cà)

Nguồn gốc xuất xứ: Nam Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Trên toàn quốc

Read More

Hoa dạ yến thảo

Tên thường gọi: Hoa dạ yến thảo

Tên gọi khác: Dạ yên thảo hay dã yến thảo

Tên khoa học: Petunia hybrida.

Họ: Solanaceae.

Nguồn gốc xuất xứ: Từ Argentina (Nam Mỹ)

Phân bố tại Việt Nam: Trên toàn quốc

Read More

Cây đế vương

Tên thông thường: cây đế vương

Tên gọi khác: Cây  Trầu bà đế vương đỏ, Trầu bà đế vương, đế vương đỏ

Tên khoa học: Philodendron oxycardium

Họ:  Araceae (Ráy)

Nguồn gốc xuất xứ: Từ Brazil, Jamaica và quần đảo Tây Ấn Độ

Chiều cao: 30 – 50cm tính cả chậu

Read More

Hoa lan hồ điệp

Tên thường gọi: Cây hoa lan hồ điệp

Tên gọi khác: cây lan bướm

Tên khoa học: Phalaenopsis sp

Họ: Orchidaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á

Read More

Cây lưỡi hổ

Tên thường gọi: Cây lưỡi hổ
Tên khoa học: Sansevieria trifasciata
Họ: Asparagaceae (Măng tây)
Tên gọi khác: cây hổ thiệt, cây hổ vĩ, cây lưỡi cọp
Nguồn gốc xuất xứ: Tây Phi
Chiều cao trung bình: từ 50 – 60 cm.

Read More

Cây bàng Singapore

Tên thường gọi:Cây bàng Singapore

Tên gọi khác:cây bàng thái, cây bàng lá to

Tên khoa học:Ficus Lyata

Họ:Dâu tằm (Moaraceae)

Nguồn gốc:Tây Phi

Read More

Cây vạn niên thanh

Tên thường gọi: Cây Vạn Niên Thanh

Tên gọi khác: Cây Môn Trường Sinh

Tên khoa học: Dieffenbachia amoena

Họ: Araceae (họ Ráy)

Nguồn gốc xuất xứ: từ Colombia, Brazil

Phân bố ở Việt Nam: trên toàn quốc

Read More

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.